Xedea, ikuspegia eta balioak

Gure egia: “Onena onaren etsaia da”

>>Xedea, ikuspegia eta balioak

Aubixa Fundazioak ideia hau gainditu nahi du: zahartzea arazo demografikoa
eta iraunkortasunekoa besterik ez da pentsio-sistemarentzat, adinekoak duin
bihurtuz eta bizi-itxaropenaren hazkundea belaunaldien arteko
elkartasunerako, genero-berdintasunerako eta gizarte-berrikuntzarako
aukera bihurtuz. Era berean, Aubixa Fundazioak konpromisoa hartzen du
Alzheimerraren gaixotasunari buruzko estigmak desagerrarazten laguntzeko, eta
gaitzak eragindako pertsonak obra amaigabe eta amaiezin baten aktore nagusiak
bihurtzen ditu. Alzheimerrak eta beste dementzia batzuek sendabiderik ez duten
bitartean, Aubixa Fundazioak “gaixotasunaren” aurka eta, aldi berean,
“gaixotasunarekin” hobeto bizitzeko konpromisoa duten pertsona, familia eta
erakunde guztien ahaleginak batuko ditu.

Aubixa Fundazioak gizarte-ikerketaren eta zahartzearekin eta Alzheimerrarekin
lotutako ekimenen alboak estali nahi ditu, Patronatuaren iritziz premia
nabarmenak dituztenak. Betiere gizartearen edo erakundeen beste ahalegin batzuk
ez bikoitzeko asmo sendoarekin, eta are gutxiago lankidetza eta eskuzabaltasuna
eskatzen duen ekintza solidarioko espazio baten alde lehiatzeko. Guk baino gehiago
dakitenen laguntza nahi dugu, gauzak ikusteko eta konponbideak bilatzeko beste
modu bat eskaintzen dutenena. Horregatik, beti izango dugu gureak baino ekimen
eta proiektu sozialki berritzaileak eta onuragarriak aurkitzeko gogoa, hobea edo
fidagarriagoa egiten dutenen laguntzaile huts bihurtzeko gogoa.

Aubixa Fundazioak, oinarri sendoak eta berrikuntza-irizpideak ekarri nahi
ditu, zeinak ez baitu inolaz ere esklusibotzat jotzen; izan ere, bere balioa gizarte
antolatuaren gainerako erakundeekin eta erakunde publikoekin partekatutako
misio batean elkartzean datza. Hori da elkarte fundatzaileak, AFAGIk, ematen duten
25 urteko esperientziaren balioa, CEAFAn eta Europan federatuta dauden gainerako
elkarteekin harremanetan jartzen den emari aktibo gisa. Alzheimerra eta beste
dementzia batzuk diagnostikatu zaizkiela guztiz jabetuta dauden pertsonen
erabakitzeko gaitasuna, iritzia eta testigantza lehen planoan kokatzeko asmoa
dago, baita horretarako esploratu behar izan diren pertsonena, aktibo eta eskubide
guztiekin jarraitzea eskatzen dutenena ere. Helburu hori da justizia egitea
hainbeste emakumek jasan ezin duten eta isilarazten duten atsekabearen
tolesturen artean ahaztuta geratu den matxismoari aurre egiteko. Boluntariotza
aditua aktibatzeko ideia dago, haien ezagutza eta esperientzia profesionaletik
elkartasuna lortzeko, funtzio publikoan, biomedikuntzan, psikologian, zuzenbidean,
arkitekturan, teknologia berrietan, informazioan edo irakaskuntzan eguneroko
lanak egiten dituzten emakumeek eta gizonek bere asteko lanaldia luzatu dezaten,
eta, horretarako, zenbait ordu eskaini ditzaten Fundazioaren proiektuei dakitena
ematen.

Aubixa Fundazioa gardena da, ez bakarrik obligazioagatik. Baita ere proiektu
bakoitzak ematen dituen urratsak denbora errealean eta publikoki erakutsiz
bakarrik egin daitekeelako bere misioa. Gardentasuna oinarrizko baldintza da
oraindik proiektuetan parte hartzen ez dutenak proiektu horietan parte hartzera eta proposatzera gonbidatzeko. Aubixa Fundazioak ez ditu inoiz merkaturatuko
babesten dituen ekimenen ondorioak eta lorpenak. Aubixa Fundazioak espazio
dinamiko bihurtu nahi du, eta bere plataformetako edozeinez baliatu nahi duten
jarduera eta ekimenei uzkur baino ez die egiten, lortu nahi dituenaz bestelako
helburuetarako, edo esplizituki proposatzen ez den onura partikular bat –
ekonomikoa edo profesionala – lortzeko.

Aubixa Fundazioa justizia, berdintasuna eta herritarren bizi-baldintzen
etengabeko hobekuntza bilatzen duten gizarte zibileko erakunde guztien aliatu
naturala da, eta behartsuenekin konprometituta sentitzen da. Bat egiten du
erakundeek zergadunei eta zergadun izan ezin diren pertsonei bermatu behar
dizkieten prestazioen eta zerbitzuen legezko eskariarekin. Baina, horrekin batera,
uste du elkartasunak ez duela beti administrazio publikoen bitartekotza behar.
Gizarteak berak bere kabuz egituratu behar duela, instituzioek eman ezin dituzten
ondasun materialak edo moralak lortzeko, nahiz eta arrazoi eztabaidagarriengatik
izan. Administrazio publikoek gizarte-premia hori edo hori ez betetzeak ezin du
soilik oztopatzera eraman. Kooperatibako ekintza zibila sustatu behar du,
ezagutzak, denbora, bitartekoak edo dirua borondatez emanez, baina horrek ez ditu
erakundeak salbuesten eragiten dieten erantzukizunetatik.

Aubixa Fundazioak emaitzak eta konponbideak bilatzen ditu, baita zahartzearen
eta horri lotutako narriadura kognitiboaren aurrean aurrera egitea ahalbidetzen
duten errealitateak sortu ere. Helburua ikerketa soziala, iritzien kontrastea eta
diziplina desberdinetako adituen arteko harremana bultzatzea da, baina
baita nahikoa heldutzat jotzen diren ondorioak berehala aplikatzea ere,
esperimentalki bada ere. Denbora irabaztea da kontua, eta ez dago tarterik
espekulazio ariketetarako. Beste esparru batean ere ez da egia bihurtzen, “onena
onaren etsaia dela”.

Irakurri “Xedea, ikuspegia eta balioak” dokumentu osoa PDF formatuan

Estatutoak