3. ARDATZ ESTRATEGIKOA.

Lurraldea kasu bakoitzari dagokion erantzun asistentziala emateko behar diren ekipamendu eta zerbitzuez hornitzea

1. Helburua: Laguntza komunitarioko programak bultzatzea. 

Lortu beharreko erronkak 

 • Udalerri bakoitzean Radar programa sortzea, etxeko arreta eta laguntza premiak hautematea ahalbidetzen duena.
 • Psikoestimulazio programak bultzatzea.

2. Helburua: Norbanakoen beharrei gizarte arreta-zerbitzuen bidez erantzutea. 

Lortu beharreko erronkak 

 • Etxez Etxeko Arreta-Zerbitzua birdiseinatzea, dementzia duten pertsonen beharrei egokitzeko. 
 • EJZak espezializatzea, dementzia duten pertsonak artatzeko.
 • Laguntzadun etxebizitzak diseinatu eta egokitzeko plana garatzea.
 • Egoitza zentroetan eskaintzen den arreta ebaluatu eta unitate psikogeriatriko berriak sortzea.
 • Banakako gelen kopurua handitzea.
 • Dementzia duten pertsona gazteagoei egokituriko unitateak sortzea.
 • Pertsona erdigunean jartzen duen zaintza-sistema kudeaketa zentroak abiaraztea.
 • Narriatze kognitiboa duten pertsonentzako “arnasaldiko” egonaldiak eta “arnasaldi” lekuak dituzten unitate psikogeriatrikoak eratzea.
 • Alzheimerra duten pertsonak artatzeko zentroen egiaztapena

3. Helburua: Osasun sarearen koordinazioa sustatzea 

Lortu beharreko erronkak 

 • Dementzia artatzeko unitateak sortzea. 
 • Jokaeraren nahasmenduen kontrol eta diagnostikorako eskualdeko ospitaleratze-unitateak. 
 • Etxean ospitaleratzea sustatzea dementzia duten pertsonentzat. 
 • Kontsultarteak ezartzea. 
 • Akutuak artatzeari, pertsona erdigunean jartzen duten zainketari eta eriondoari buruzko prestakuntza. 
 • Lehen Mailako Arreta eta Arreta Espezializatuko profesionalen arteko koordinazioa.
 • Osasun Mentaleko Sarea arreta-ereduan sartzea.

4. Helburua: Unitate Soziosanitario Psikogeriatrikoak garatzea. 

Lortu beharreko erronkak 

 • Unitate Soziosanitario Psikogeriatrikoak sortzea. 

5. Helburua: Ekipamendu eta zerbitzuen lurralde-banaketa eta ezaugarriak argitaratzea. 

Lortu beharreko erronkak 

 • Lurraldean eskura dauden azpiegitura eta laguntzen mapa bat egitea.