Ardatz estrategikoak

1. Ardatz estrategikoa

Gizartea sentsibilizatzea zahartzearen eta dementzien erronka sozialaren aurrean

2. Ardatz estrategikoa

Prebentzioa, diagnostiko goiztiarra eta ebaluazio integrala, Alzheimerren gaitza edo beste dementzia bat duten pertsonek beren gaixotasunaren fase guztietan dituzten beharrei erantzuten dien arreta mailarik onena bermatzeko

3. Ardatz estrategikoa

Lurraldea kasu bakoitzari dagokion erantzun asistentziala emateko behar diren ekipamendu eta zerbitzuez hornitzea

4. Ardatz estrategikoa

Alzheimerren gaitzari eta antzeko dementziei buruzko ikerketa bultzatzea, lehentasunez eta ikerketa horri esleituriko aurrekontuak nabarmen handituz.

5. Ardatz estrategikoa

Gipuzkoa 2018 Agenda gauzatzearen eta abiaraztearen jarraipen eta ebaluazioa