Belaunaldien arteko ituna

Belaunaldien arteko lankidetzaren garrantzi estrategikoari buruzko hausnarketa teorikoa. Jarduera-eremu horren barruan, honako hauek antolatu dira:

EHU udako ikastaroa (2021eko iraila)

- Belaunaldien arteko itunaren egoera aztertzea.
- Itunak EAEn duen egoera aztertzea inkestaren bidez.
- Itunak Europan duen egoera ezagutzea.
- Itunaren ondorio politikoetan sakontzea.

Belaunaldien arteko itunaren inkesta

- Erantzunak guztira: 3696 pertsona.
- 3 adin-talde: Gazteak (18-34 urte); helduak (35-64 urte); nagusiak (65 urte edo gehiago).
- Jasotako datuak: datu soziodemografikoak, euskal herritarren harremanen azterketa, 3 taldeen bizi-egoeraren azterketa eta belaunaldien arteko elkarrekikotasunerako aukera

Maximo Goikoetxea-Lotzen Saria

Zainketen garrantziari, belaunaldiartekotasunari eta COVID-19ak gure bizitzetan izan dituen ondorioei buruz hausnartzeko.
Sariaren 3 edizio egin dira. Azkena, 2022ko maiatzaren 20ean.