Donostia karta: Alzheimerra duten pertsonen eta haiek zaintzen dituzten pertsonen eskubideei buruzkoa

Donostia Kartaren oinarria da adinekoek, oro har, gainerako pertsonek aitortuta dituzten eskubide berberak izan behar dituztela, edo, bestela esanda, adinaren arabera adinekotzat jotzeak ez dituela, berez, eskubide desberdinak ematen. Hala ere, uste da, halaber, adinarekin lotuta dagoen egoera ahulagoa eta diskriminazio- eta babesgabetasun-arrisku handiagoa izateak arreta berezia eskatzen duela botere publikoen eta gizartearen aldetik.

Horregatik, Alzheimerra eta beste dementzia batzuk dituzten pertsonei eragiten dien problematikak dituen berezitasunei arreta emateaz gain, baita zaintzen dituzten pertsonen eskubideei ere, DONOSTIA GUTUNA, DISKRIMINAZIO ETA BABESGABETASUN EGOEREN AURREAN ADINEKOEK DITUZTEN ESKUBIDEEN GUTUNA ETA ALZHEIMERRA ETA BESTE DEMENTZIA BATZUK DITUZTEN ETA ZAINTZEN DITUZTEN PERTSONEN ESKUBIDEEN GUTUNA osatzen dute.

Gutun hau ezin da arauemailea izan, eta, beraz, ez da arauemailea. Indarreko araudian herritar guztientzat onartuta dauden eta, beraz, eska daitezkeen eskubideen bildumarekin batera, gizarte osoaren hausnarketan lagundu nahi du, zahartze-prozesuak, Alzheimer-prozesuak eta beste dementzia batzuk kudeatzeko neurri egokiak artikulatu ahal izateko, eta, aldi berean, Gutun honetan aipatzen diren pertsonen duintasuna eta autonomia babestuz, diskriminazio- eta babesgabetasun-egoerak saihesteko.

Carta Donostia de Derechos de las personas con Alzheimer y de las personas que cuidan Carta Donostia de derechos de las personas mayores frente a situaciones de discriminación y desprotección

Carta Donostia de derechos de las personas mayores frente a situaciones de discriminación y desprotección