3. Ardatz estrategikoa

Lurraldea kasu bakoitzari dagokion erantzun asistentziala emateko behar diren ekipamendu eta zerbitzuez hornitzea

Helburuak:

  1. Laguntza komunitarioko programak bultzatzea.
  2. Norbanakoen beharrei gizarte arreta-zerbitzuen bidez erantzutea.
  3. Osasun sarearen koordinazioa sustatzea.
  4. Unitate Soziosanitario Psikogeriatrikoak garatzea.
  5. Ekipamendu eta zerbitzuen lurralde-banaketa eta ezaugarriak argitaratzea.