PERTSONEN HAUSKORTASUNAREN PREBENTZIOA ETA ARRETA

Pertsonen bizi-itxaropena handitzeak berekin dakar gero eta pertsona gehiago mendekotasun-egoeren eta autonomia-galeraren eraginpean egoteko arriskua.

Aubixa eta Hurkoa fundazioek egindako dokumentu honen helburua da arazoaren garrantziaz hausnartzen eta kontzientziatzen laguntzea.