Inguruneak eta dementziak

Egoitza berriak pertsonarengan oinarritutako arreta-eredu berrira egokitzeko planteamendu orokorrean aurrera egitea da helburua. Bi dokumentu egin dira:

  • “Recomendaciones para nuevos desarrollos residenciales” (2020).
  • “Estudio para la reforma y adaptación de las residencias de mayores existentes al nuevo modelo residencial” (2021).

Pertsonarengan Oinarritutako Arretaren eredura egokitutako egoitza-inguruneei buruzko ezagutzan aurrera egiteko, 2022ko azken hiruhilekoan prestakuntza-ziklo bat egitea aurreikusi da: Arkitektura eta giroa, zentroetako profesionalentzako laguntza-zentroetan pertsonen ongizatea bultzatzeko.